Welcome to Treyler Online, Nakliye Portali, Nakliye Rehberi, Nakliye Siteleri, Nakliye Sirketleri, Nakliyat Sektörü, Evden Eve Nakliyat Firmalari, Lojistik, Uluslararasi  Nakliyat, Nakliyat Teklifi,

 Üye olunAna sayfa | Haber gönder | Hesabınız | Haber Arşivi | Konular | İlk 10 | İletişim  
....
Site içindeMenü
· Ana sayfa
 · Üye giri?i
 . Yük kay?t
 · Araç kay?t
 . Online Yükler
 · Online Araçlar
 · Konular
 · Haber gönder
 · Haber ar?ivi
 · Bizi önerin
 · Üye listesi
 · Özel mesaj
 · Webmail
 · Eniyiler
 . ?lanlar
 . Reklam
 · S.S.S.

Bölümler
· Mevzuat
· Sözle?me örnekleri
· Faydal? bilgiler
· Yat?r?m ve te?vik
· Duyuru ve Tebli?ler

Online mesaj
Giriş

Nickname:
Şifre:
Güvenlik Kodu: Güvenlik Kodu
Güvenlik Kodunu Girin:

Members List_ÜYELER
_Son_esnurlojistik
_Bugün_0
_Dün_0
_Toplam_1380

_SİTEDEKİLER
_Ziyaretci_17
_Üyeler_0
_Toplam_17


Kayıtlı değilsiniz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

Languages
Arabirim Dilini Seçin:

English Turkish

FORUMLAR
PAYLAŞALIM

NE NASIL OLMALI
treylerOnline Apr 02, 2006 at 18:44:17

Yeni yasalarla ilgili geli?meler.
fantastic Feb 09, 2005 at 18:33:39

Superonline Telekom Hizmetleri
ozdetelekom Dec 15, 2004 at 10:43:40

FORUM
logistic Oct 18, 2004 at 00:11:27


Toplam ziyaret
Şu ana kadar
3163756
sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: 2002

  
Ehliyet al?m?nda stajyerlik dönemi
28.09.2004 Saat: 10:47 Gönderen: net (1404 okunma)
YASALARwEbMaStEr bildirdi: "Avrupa Birli?i standartlar? çerçevesinde, Trafik Kanunu?nda da köklü de?i?iklikler geliyor."
(Devamı... | 1487 byte kaldı | yorumunuz? | Puan: 3.75)

Suriye'de, 20 Türk ?oförü gözalt?na al?nd?
27.09.2004 Saat: 16:08 Gönderen: net (1244 okunma)
Ta??mac?l?khazal bildirdi: "Irak'a yük götürdükten sonra Türkiye'ye geri dönen 20 Türk kamyon ?öförünün Suriye'de gözalt?na al?nd??? bidirldi
"

(Devamı... | 359 byte kaldı | yorumunuz? | Puan: 3.5)

Vergi bar???nda son 5 gün
27.09.2004 Saat: 11:20 Gönderen: net (640 okunma)
EkonomiwEbMaStEr bildirdi: " Vergi bar??? uygulamas?nda son 5 güne girilirken, Gelirler Genel Müdürlü?ü, uygulamadan yararlanan mükellefleri kalan taksitleri 30 Eylül ak?am?na kadar "
(Devamı... | 7288 byte kaldı | yorumunuz? | Puan: 2.5)

Bakan Y?ld?r?m: Irak'a ta??mac?l??? Suriye üzerinden yapmay? öneriyoruz
22.09.2004 Saat: 15:16 Gönderen: treylerOnline (921 okunma)
Ta??mac?l?kUla?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m, Irak'ta otorite bo?lu?u nedeniyle ya?anan olumsuz geli?melerin üzücü oldu?unu kaydederek, "Ta??mac?l??? Suriye üzerinden yapmay? öneriyoruz" dedi.

(Devamı... | 2819 byte kaldı | yorumunuz? | Puan: 3)

12 Türk kamyon ?oförü öldürüldü ya da kaç?r?ld?
20.09.2004 Saat: 13:45 Gönderen: treyleronline (819 okunma)
GÜNCELtreylerOnline bildirdi: "Irak??n ba?kenti Ba?dat??n kuzeyindeki Balad kentinde, son 24 saat içinde ?12 kadar Türk kamyon ?oförünün öldürüldü?ü ya da kaç?r?ld???? iddia edildi."
(Devamı... | 1884 byte kaldı | yorumunuz? | Puan: 4.28)

Kap?kule'de TIR kuyru?u
20.09.2004 Saat: 09:30 Gönderen: treyleronline (1029 okunma)
TreylertreylerOnline bildirdi: "Kap?kule S?n?r Kap?s?'nda yurtd???na ç?k?? yapacak TIR'lar 7 kilometre kuyruk olu?turdu.
"

(Devamı... | 910 byte kaldı | yorumunuz? | Puan: 4)

9. Çal??ma Meclisi Sonuç Bildirgesi aç?kland?
18.09.2004 Saat: 01:05 Gönderen: treyleronline (707 okunma)
EkonomitreylerOnline bildirdi: "Ankara'da 15-16 Eylül 2004 tarihinde, "?stihdam?n Art?r?lmas?", "Kay?td??? ?stihdam?n Önlenmesi" ve "K?dem Tazminat? Fonu" gündem maddeleriyle toplanan 9. Çal??ma Meclisi Sonuç Bildirgesi aç?kland?. "
(Devamı... | 4458 byte kaldı | yorumunuz? | Puan: 0)

Irak'ta rehin al?nan iki ?oförden biri serbest..
16.09.2004 Saat: 11:07 Gönderen: treylerOnline (644 okunma)
GÜNCELIrak'ta dün direni?çiler taraf?ndan rehin al?nd?klar? bildirilen iki Türk kamyon ?oföründen birinin serbest b?rak?ld?? ileri sürüldü. Rehin al?nan ve serbest b?rak?lan kamyoncular?n


(Devamı... | 659 byte kaldı | yorumunuz? | Puan: 3.75)

Irak'ta öldürülen Türk ?oförün görüntüleri internette yay?nland?
15.09.2004 Saat: 09:27 Gönderen: treylerOnline (1200 okunma)
GÜNCELIrak'taki a??r? dinci militanlar, öldürdükleri bir Türk rehinenin görüntülerini internet sitesinde yay?nlad?.

(Devamı... | 697 byte kaldı | yorumunuz? | Puan: 4.88)

?zmir'deki Arkas Konteyner Terminali Projesi durduruldu
14.09.2004 Saat: 10:48 Gönderen: treylerOnline (639 okunma)
Ta??mac?l?kÇevre ve Orman Bakanl??? Do?a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü?ü Do?a Koruma Dairesi Ba?kanl???, Arkas Holding'in ?zmir Çamalt? Tuzlas?'nda gerçekle?tirmeyi planlad??? 2 milyon TEU kapasiteli

(Devamı... | 1744 byte kaldı | yorumunuz? | Puan: 4.75)

Haberler Arşivi

09.09.2004· ?hracat kredisinde faiz indirimi 08.09.2004· Merkez Bankas?’ndan faiz indirimi 07.09.2004· Laskiye ile Mersin ve ?zmir limanlar? aras?nda deniz seferleri ba?l?yor 02.09.2004· Karayollar? Trafik Yönetmeli?inde De?i?iklik.. · Türkiye ile Bosna-Hersek Karma Ula?t?rma Komisyonu 1.dönem Protokolü,onayland? 01.09.2004· Türkiye ile S?rbistan-Karada? aras?ndaki kara ula?t?rmas? protokolü onayland? 31.08.2004· ?hracat?n rotas? yak?n çevreye döndü.. 30.08.2004· Irak’ta rehin al?nan iki Türk mühendis serbest. 28.08.2004· Irak’taki 2 Türk rehine vurularak öldürüldü.. 27.08.2004· ihracatç?ya dövizini yurda geç getirme imkan? 26.08.2004· Gümrük vergisi oranlar?nda son indirimler yap?ld? 25.08.2004· TCMB TL zorunlu kar??l?k faiz oranlar?n? 1.5 puan dü?ürdü 24.08.2004· EXPOTRANS 2004, KOMB?NE TA?IMACILIK, LOJ?ST?K VE TEDAR?K Z?NC?R? YÖNET?M? FUARI 23.08.2004· Çin men?eli d?? lastik ithal edenlere damping soru?turmas?.. 21.08.2004· KOB?'lerden 55.7 trilyonluk liral?k te?vikli yat?r?m 20.08.2004· Tepe ?n?aat da Irak'tan tüm personelini çekiyor 19.08.2004· MNG Kargo,sektöründe devrim yaratacak · Rehin Türk ?oför kurtar?ld? 18.08.2004· TÜRK?YE'N?N KRED? NOTU YÜKSELD? 17.08.2004· Irak'a vizenin gümrük kap?lar?nda al?nmas?... · Üç bankadan karayollar?na kredi 16.08.2004· Irak’ta iki Türk kamyon ?oförü daha rehin al?nd?. 13.08.2004· AB'den KOB? projelerine 90 milyon Euro destek · Otoyol ve Bo?az Köprülerinden kaçak geçenler.. 11.08.2004· ATO: Yeni yönetmelikteki mali yeterlilik kriterleri ... 10.08.2004· Garanti Bankas?, TL otomobil ve konut kredisi faiz oranlar?n? dü?ürdü · Anadolubank, TL bireysel kredi faiz oranlar?n? dü?ürdü · Akaryak?t ürünlerine % 5 zam yap?ld? 09.08.2004· Yükler Irak kamyonlar?yla ta??n?yor 06.08.2004· Irak’a sevkiyata geçici durdurma · ?TO Ba?kan? Y?ld?r?m: Hükümet yanl??dan dönmeli 05.08.2004· ‘?irket söz verdi, serbest kald?k' · Tüzmen: Irak’la ticaret sürecek · Irak'ta bir Türk ?oför daha öldürüldü · Irak'a nakliye konusunda devletin ilgili kurumlar?n?n kararlar?na sayg?l?y?z.. 04.08.2004· UND’nin karar?na ABD’den tepki · Türk ?oförler serbest · D??i?leri Irak’a ta??mac?l??? masaya yat?rd?.. 03.08.2004· Ulusoy: UND'nin karar?na uymayaca??z, Irak'a yük ta??maya devam edece?iz · E-Türkiye TRT2 KARAYOLU TA?IMACILI?I 02.08.2004· UND, Irak'taki ABD birliklerine yük ta??may? durdu · Akaryak?t ürünlerine uygulanan ÖTV oranlar? yeniden düzenlendi 30.07.2004· Avusturya ?lave Süper Bonus Belgeleri · Irak Ta??malar?nda güvenlik · Banka kredilerinde yüzde 3'lük KKDF kesintisi s?f?rland?. 29.07.2004· Sanayiciye ucuz girdi olana?? 28.07.2004· Halkbankas?,ndan KOB?'lere faiz indirimi, 27.07.2004· Rusya ve ?talya geçi? belgeleri kullan?ma aç?ld? · ?ran’la ticaret hacmi artacak · Türkiye’ye yard?m karar? Eski Haberler

  
Gazete Ba?l?klar?

Geli?igüzel man?et

Ekonomi
[ Ekonomi ]

· Vergi bar???nda son 5 gün
· 9. Çal??ma Meclisi Sonuç Bildirgesi aç?kland?

Üyelerin Sitelerinden...

muratcani

Siteyi ziyaret et

Linkler
· Kara Ula?t?rma
· ?hracat Tebli?leri
· Gümrük
· Hazine
· Hava durumu
· Harita (turizm)
· Harita (transport)
· ?GEME
· Sürücü ceza puanlar?
· Telefon rehberi
· TC.Kimlik numaran?z
· Vergi Kimlik numaran?z
· MTV.borç sorgulama


SÖRF

 


Webdesign byCopyright © 2002 - 2007 treylerOnline.com - All rights Reserved!  treylerOnline.com SELENE ?n?.Tur.Ta?.Bili?im ve D??.Tic.Ltd.?ti.Kurulu?udur
Sayfa Üretimi: 0.62 Saniye